top of page
Post: Blog2_Post
  • Ảnh của tác giảHerbal Essence Author

Blue Lotus - "Đóa Hoa Sen của những giấc mơ màu nhiệm".

Đã cập nhật: 22 thg 12, 2020(English Below) Blue Lotus có tạo ra Lucid Dream?

Blue Lotus được biết đến với tên gọi "Đóa Hoa Sen của những giấc mơ màu nhiệm".

Với các nền văn minh cổ đại như Ai Cập, Blue Lotus đã được thể hiện bằng hình ảnh hết sức thiêng liêng, sử dụng rộng rãi trên khắp các nền văn hóa Maya, Syria, Thái Lan và một số nước châu Phi. Những nền văn hóa này hiểu được sức mạnh màu nhiệm của Blue Lotus đối với tác dụng kích thích giấc mơ, nó thường được sử dụng trong nhiều nghi lễ cổ truyền. Các pháp sư, linh mục và những người Ai Cập cổ đại thường xuyên sử dụng vì đặc tính màu nhiệm giúp kiểm soát và phát huy giấc mơ. Hoa Sen thiêng liêng đã được sử dụng để trang trí một số quan tài và lăng mộ nổi tiếng như Tutankhamun và Nakht. Blue Lotus được xuất khẩu bởi người Hy Lạp vì những đặc tính tuyệt đẹp và khả năng thư giãn cực tốt thích hợp cho con người.

Có rất nhiều bằng chứng khoa học ủng hộ việc sử dụng Blue Lotus để tiên tri, an thần và tạo ra những giấc mơ sắc nét.

Serotonin từ lâu đã được biết đến là có tác dụng đáng kể đối với giấc mơ. Nói cách khác, mức serotonin cao hơn sẽ làm tăng khả năng xuất hiện giấc mơ sắc nét và Lucid Dream. Science Daily cũng công nhận tác động trực tiếp của serotonin đối với chất lượng giấc ngủ. Ngày nay, Blue Lotus vẫn thường xuyên được sử dụng bởi các pháp sư, nhà tâm linh và những người khám phá các trạng thái của ý thức. Blue Lotus chắc chắn giúp tác động tạo nên giấc mơ và Lucid Dream. Ngày nay Blue Lotus vẫn được khuyến khích thực hành với mục đích "tìm về bản thể chính mình" trong thời hiện đại.

Nguồn: Reddit /rbluelotusflower

---------- Does Blue Lotus Create Lucid Dreams?

Blue Lotus is very well known as a "dream flower" to ancient civilizations like Egypt.

It has also been found in sacred, widespread use throughout Mayan, Syrian, Thai and several African cultures. These cultures understood the power of the plant when it comes to dreaming, often using it in a variety of ceremonies and practices. It has been used by all types of shaman, priests, and even regular citizens for its lucid dream-inducing properties. The sacred flower was used to decorate several famous caskets and tombs (including Tutankhamun and Nakht). It was exported by the Greeks for its magnificent dream-inducing properties. Blue Lotus is even mentioned in Homer's Odyssey.

There is plenty of science which backs the ancient use of the plant for prophecy, sedation, and lucid dreaming.

Serotonin is long known to have encouraging effects in terms of lucid dreaming. In other words, a higher serotonin level increased the likelihood of experiencing a lucid dream. Science Daily also recognizes serotonin's direct impact on sleep quality. Today, Blue Lotus is still regularly used by shaman, spiritualists, and explorers of alternate states of consciousness. It most certainly helps contribute to lucid dreaming, and is still used to encourage this practice in modern times.

Source: Reddit r/bluelotusflower

0 lượt xem0 bình luận
bottom of page